Trang chủ    

Nghề nghiệp

Phụ cấp độc hại dành cho người lao động cần chú ý những gì?

Phụ cấp độc hại dành cho người lao động cần chú ý những gì?

Phụ cấp độc hại dành cho người lao động cần chú ý những gì?

05:01 05/02/2020

Phụ cấp độc hại được hiểu là khoản tiền bù đắp những ảnh hưởng, tổn thất về mặt tinh thần, sức khỏe của người lao động. Tiền phụ cấp độc hại này sẽ tùy vào đặc thù ngành nghề, tính chất công việc của người lao động mà khác nhau.