Trang chủ    

Nghề nghiệp

JD là gì? Ý nghĩa của JD đối với nhà tuyển dụng và người xin việc

JD là gì? Ý nghĩa của JD đối với nhà tuyển dụng và người xin việc

JD là gì? Ý nghĩa của JD đối với nhà tuyển dụng và người xin việc

04:41 07/01/2020

JD - Bản mô tả công việc giống như quy tắc ngầm giữa nhà tuyển dụng và người xin việc. Một bản JD hoàn chỉnh có thể giúp cho ứng viên hiểu được công việc và vị trí mà mình ứng tuyển. Từ đó, nhà tuyển dụng có thể tìm được nhân sự như mong muốn.