Trang chủ    

Blog nghề nghiệp

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc gồm những gì?

10:01 08/06/2020 Thủ tục đăng ký người phụ thuộc gồm những gì? Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc mới nhất cho con cái, bố mẹ, vợ chồng, người không nơi nương tựa,... Tham khảo mẫu hồ sơ theo quy định của pháp luật mà người lao động cần biết.

Nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng/tháng từ ngày 01/07/2020

09:33 08/06/2020 Nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng/tháng từ ngày 01/07/2020 Chính thức nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng/tháng từ ngày 01/07/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế 2020.

25 câu nói truyền cảm hứng và tạo động lực tích cực cho bạn

25 câu nói truyền cảm hứng và tạo động lực tích cực cho bạn

25 câu nói truyền cảm hứng và tạo động lực tích cực cho bạn

06:08 05/08/2020

Những câu nói truyền cảm hứng và động lực luôn là nguồn cổ vũ tinh thần tinh tuyệt vời, giúp bạn có thêm niềm tin vượt lên thử thách trong công việc và cuộc sống. Dưới đây là 25 câu nói truyền cảm hứng tích cực giúp truyền lửa cho bạn để phát triển .